Prijava na newsletter

signalne lampice

r5r3r4r2r11r1r10r6r8r7r12prazni


y1-4y1-12y1-11y1-3y1-10y1-9y1-2y1-8y1-7y1-6y1-5y1-1
y211y2-2y2-13y2-10y2-9y2-8y2-7y2-6y2-5y2-4y2-1y2-3


z1z2z8z3z7z5z4z6prazniprazniprazniprazni
c4c3c2c1c9c7c8c5c6prazniprazniprazni


UPOZORENJE !

Ignoriranje svjetlećih upozoravajućih žaruljica i tekstualnih obavijesti može dovesti do ostanka vozila u kvaru na cesti, do sudara i teških ozljeda.
Kod uključivanja paljenja nakratko zasvijetli nekoliko upozoravajućih i kontrolnih žaruljica za provjeru funkcije. One se gase nakon nekoliko sekundi.

 

 
UZROK:
RJEŠENJE:
r5

Ne nastavljajte vožnju!


U slučaju odgovarajućeg prikaza: vrata, stražnji poklopac ili poklopac prostora motora otvoren ili nije pravilno zatvoren.

Nepravilno zatvorena vrata mogu se tijekom vožnje nehotice otvoriti i izazvati teške ozljede.

Otvorite dotična vrata vozila i ponovno ih zatvorite.

r3

Središnja upozoravajuća žaruljica. Uvažite dodatne informacije na zaslonu kombiniranog instrumenta.

 
r4

Ne nastavljajte vožnju!


Elektronička parkirna kočnica uključena.

Otpustite elektroničku parkirnu kočnicu ako želite krenuti

r2
 

Ne nastavljajte vožnju!

Preniska razina kočione tekućine ili smetnja kočionog sustava.

Provjerite razinu kočione tekućine. Ukoliko je razina u redu, znači da se radi o smetnji kočionog sustava. Odmah potražite pomoć stručnjaka.

Zajedno s kontrolnom žaruljicom ABS-a - zakazao ABS.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu. Vozilo može kočiti bez ABS-a.

 
r11
 

Ne nastavljajte vožnju!

Razina rashladnog sredstva motora je preniska, temperatura rashladnog sredstva motora je previsoka ili postoji smetnja u sustavu rashladnog sredstva motora. Uzrok ovisi o pokazivaču temperature rashladnog sredstva motora koji ima 3 područja:


PODRUČJE UPOZORENJA iznad 120oC:

Temperatura rashladnog sredstva motora je previsoka.


NORMALNO PODRUČJE od 70 do 120oC:

Razina rashladnog sredstva motora je preniska.

HLADNO PODRUČJE ispod 70oC:

Motor još nije zagrijan na radnu temperaturu.

Zaustavite vozilo kad to bude moguće i sigurno. Isključite motor i pustite ga da se ohladi sve dok se kazaljka ponovno ne vrati u normalno područje. Provjerite razinu rashladnog sredstva
motora.
Kod ohlađenog motora provjerite razinu rashladnog sredstva motora i kod preniske razine nadolijte rashladno sredstvo motora. Ako je razina rashladnog sredstva motora u redu, tada je
posrijedi smetnja rashladnog sustava motora. Ne nastavljajte vožnju! Potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
Izbjegavajte visoke brojeve okretaja i jaka opterećenja motora dok motor još nije radno zagrijan. 
r1
 

Ne nastavljajte vožnju!

Prenizak tlak motornog ulja.

 Isključite motor. Provjerite razinu motornog ulja.
– Treperi li upozoravajuća žaruljica, iako je razina motornog ulja u redu, ne nastavljajte vožnju i ugasite motor. Posljedica mogu biti oštećenja motora. Potražite pomoć stručnjaka.
r10
TREPERI:
Ne nastavljajte vožnju! Smetnja upravljača.
SVIJETLI:
Zakazao elektromehanički upravljač.
Upravljač odmah provjerite u specijaliziranoj servisnoj radionici.
r6
Kočite ili izbjegnite prepreku!

Upozorenje na sudar od sustava nadzora okoline (Front Assist).

 
r8
Nevezani sigurnosni pojas vozača, odnosno suvozača.
Vežite sigurnosni pojas.
Ukoliko se predmeti nalaze na suvozačevom sjedalu, sklonite ih i odložite na sigurno.
r7
Pritisnite papučicu kočnice!

Smanjivanje brzine pomoću ACC-a (Automatska regulacija brzine) u odnosu na vozilo ispred nije dovoljno.

Kočite! Pritisnite papučicu kočnice!
Poziv vozaču za preuzimanje nadzora nad vozilom. 
r12
Smetnja generatora.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu. Dajte provjeriti električni sustav.
Isključite sva nepotrebna električna trošila.
Generator ne puni akumulator vozila tijekom vožnje.
 
UZROK:
RJEŠENJE:
y1-4
Voda u gorivu kod vozila s dizelskim motorom.
Odmah smanjite brzinu i na srednjem broju okretaja uz malo opterećenje motora potražite najbližu specijaliziranu servisnu radionicu. Ako upozoravajuća žaruljica odmah nakon točenja goriva zasvijetli, isključite motor i potražite pomoć stručnjaka
y1-12
Centralna upozoravajuća žaruljica. Dodatne informacije na zaslonu kombiniranog instrumenta.
 
y1-11
Istrošene kočione obloge.
Odmah potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
Provjerite sve kočione obloge i po potrebi ih zamijenite.
y1-3
TREPERI:
ESC, odnosno ASR regulira.
SVIJETLI:
ESC ima smetnju ili je sistemski isključen.
ILI: akumulator vozila je ponovno spojen.
Zajedno s kontrolnom žaruljicom ABS-a -   zakazao ABS.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu. Vozilo može kočiti bez ABS-a.

Kod ponovnog spajanja akumulatora, vozite kratku dionicu puta pri brzini 15 – 20 km/h.
Ako kontrolna žaruljica svijetli i dalje, potražite specijaliziranu servisnu radionicu i dajte provjeriti vozi
y1-10
ASR manualno isključen.
Isključivanjem i uključivanjem paljenja automatski se uključuje ASR.
y1-9
Zajedno s kontrolnom žaruljicom ESC-a
= smetnja ABS-a.

Zajedno s upozoravajućom žaruljicom
= zakazao ABS.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
Vozilo se može kočiti bez ABS-a.
y1-2
Smetnja elektroničke parkirne kočnice.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
y1-8
Svjetla za vožnju, izuzev svjetla za vožnju zavojima,
zakazala djelomično ili u potpunosti.
Zamijenite žaruljicu u kvaru.
y1-7
Smetnja katalizatora.
Smanjite gas. Oprezno se odvezite do najbliže specijalizirane servisne radionice.
Dajte provjeriti motor.
y1-6
SVIJETLI: predgrijavanje dizelskog motora.
TREPERI: smetnja upravljanja motorom (dizelski motor).
Ukoliko kontrolna žariljica treperi, motor odmah provjerite u specijaliziranoj servisnoj radionici.
y1-5
Smetnja upravljanja motorom (Electronic Power Control).
Motor odmah provjerite u specijaliziranoj servisnoj radionici.
y1-1
Smetnja mjenjača.
Ne nastavljajte vožnju!
Pustite mjenjač da se ohladi s ručicom mjenjača u položaju P. Ako se upozorenje na ugasi nemojte voziti dalje već potražite pomoć stručnjaka.
U protivnom mogu nastupiti teška oštećenja mjenjača.
 
UZROK:
RJEŠENJE:
y211
Dizelski filtar za čestice začepljen čađom.
Vozite otprilike 15 minuta u 4. stupnju (ručni mjenjač) odnosno u stupnju za vožnju D (automatski mjenjač) pri minimalnoj brzini od 70 km/h. Uvažite važeća ograničenja brzine.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu ako se kontrolna žaruljica nakon toga ne ugasi.
y2-2
ACC (Automatska regulacija brzine) trenutno nije raspoloživ.
Zaustavite vozilo, isključite motor i ponovno ga pokrenite. Provedite vizualnu provjeru radarskog senzora (onečišćenje, zaleđeno). Kod trajne neraspoloživosti potražite specijaliziranu servisnu radionicu i dajte provjeriti sustav.
y2-13
Smetnje upravljača.
 
 
Stup upravljača blokiran.
Upravljač malo zakrenite lijevo-desno.
 
Stup upravljača nije deblokiran odnosno blokiran.
Ključ vozila izvadite iz brave paljenja i ponovno uključite paljenje.
Uvažite eventualne obavijesti na zaslonu kombiniranog instrumenta.
Ne nastavljajte vožnju ako nakon uključivanja paljenja stup upravljača ostane blokiran.
Potražite pomoć stručnjaka.
y2-10
SVIJETLI: tlak u gumama je prenizak
Tlak u gumi jednog ili više kotača znatno se smanjio u odnosu na tlak kojeg je namjestio vozač ili je struktura gume oštećena. Dodatno se na zaslonu kombiniranog instrumenta može oglasiti upozoravajući ton i prikazati
odgovarajuća tekstualna obavijest.
Ne nastavljajte vožnju!
Odmah smanjite brzinu! Zaustavite vozilo kada to bude moguće i sigurno.
Izbjegavajte snažne manevre upravljanja i kočenja! Provjerite sve kotače i njihove tlakove u gumama. Oštećene gume zamijenite. Nakon promjene tlakova u gumama ili nakon zamjene jednog ili više kotača mora se provesti nova prilagodba pokazivača kontrole guma
y2-10
TREPERI: Smetnja sustava.
Kontrolna žaruljica žmiga otprilike jednu minutu i nakon toga svijetli trajno. Dodatno se na zaslonu kombiniranog instrumenta i infotainment sustava može prikazati odgovarajuća tekstualna obavijest.
Ako kod ispravnog tlaka u gumama nakon isključivanja i ponovnog uključivanja paljenja kontrolna žaruljica još uvijek žmiga i nakon toga trajno svijetli, tada potražite specijaliziranu
servisnu radionicu. Dajte provjeriti sustav.
y2-9
Razina vode za pranje stakla preniska.
Sljedećom prilikom napunite spremnik s vodom za pranje stakla
y2-8
Spremnik goriva gotovo prazan.
Troši se rezervna količina.
Prvom prilikom natočite gorivo.
y2-7
TREPERI:
Smetnja sustava motornog ulja.

SVIJETLI:
Razina motornog ulja preniska.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
Dajte provjeriti senzor motornog ulja.


Isključite motor. Provjerite razinu motornog ulja.

y2-6
Smetnja sustava zračnih jastuka i zatezača pojasa.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu i odmah provjerite sustav.
y2-5
Suvozačev prednji zračni jastuk isključen.
Provjerite treba li zračni jastuk ostati isključen.
y2-4
Zatvarač spremnika za gorivo nije ispravno zatvoren.
Zaustavite vozilo i propisno zatvorite zatvarač spremnika za gorivo.
y2-1
Smetnja adaptivne regulacije voznog postroja (DCC).
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu i dajte provjeriti sustav.
y2-3
Potpora zadržavanja vozila na voznom traku (Lane Assist) uključena
ali nije aktivirana.
Sustav ne može dobro prepoznati kolnik.
 
UZROK:
RJEŠENJE:
z1
Žmigavac lijevi ili desni uključen.
Kontrolna žaruljica žmiga dvostruko brže ako je neki žmigavac
na vozilu zakazao.
Provjerite osvjetljenje vozila.
z2
Žmigavci prikolice.
Kontrolna žaruljica se gasi kada ne rade žmigavac na prikolici
ili kompletno osvjetljenje prikolice.
Provjerite osvjetljenje prikolice.
z8
TREPERI:
Blokadna tipka u ručici automatskog mjenjača nije uklopila.
Kretanje nije moguće.
SVIJETLI:
Niste pritisnuli papučicu kočnice.
Uklopite blokadu ručice automatskog mjenjača.


Za umetanje stupnja za vožnju pritisnite papučicu kočnice.
z3
Auto Hold funkcija drži vozilo na mjestu.
Po potrebi isključite Auto-Hold funkciju.
z7
SVIJETLI:
GRA ili sustav za ograničenje brzine vrši regulaciju.
Sustav za ograničenje brzine vožnje uključen, aktivan.
Automatska regulacija razmaka (ACC) aktivna

TREPERI: Prekoračena brzina namještena na uređaju za ograničenje brzine.
 
z5
Potpora zadržavanja vozila na voznom traku (Lane Assist) je uključena, aktivna.
 
yz4
SVIJETLI:
Jednom kratko zasvijetli: „Blind Spot“ senzor aktiviran i spreman za rad.
„Blind Spot“ senzor prepoznaje vozilo u mrtvom kutu.

TREPERI:
Ako sustav prepozna vozilo u mrtvom kutu i vozač dodatno uključi žmigavac u smjeru prepoznatog vozila.
Kod vozila koja su dodatno opremljena i potporom zadržavanja vozila na voznom traku, informacija se šalje i bez aktiviranja žmigavca prilikom napuštanja voznog
 
z6
Uključena duga svjetla ili svjetlosni signal.
 
 
UZROK:
RJEŠENJE:
c4
Vezani sigurnosni pojas putnika u vozilu na stražnjim mjestima sjedenja.
 
c3
ACC je aktivan. Nije prepoznato vozilo ispred.
Namještena brzina održava se konstantnom.
c2
Kod bijelog prikaza:
ACC aktivan. Registrirano je vozilo ispred. ACC regulira brzinu i razmak prema vozilu koje vozi ispred.

Kod sivog prikaza:
ACC aktivan. Sustav je uključen ali ne regulira.
 
c1
Uključena regulacija dugih svjetala.
 
c9
Najava servisa odnosno dospijevanje termina servisa.
 
c7
Stanje napunjenosti akumulatora mobilnog telefona. Aktivirano samo kod tvornički ugrađenog sučelja za mobilni telefon.
 
c8
Vanjska temperatura niža od +4 °C
 
c5
Start-stop sustav raspoloživ, motor automatski isključen.
 
c6
Zaustavljanje motora preko Start-Stop sustava nije moguće.
ILI: ponovno pokretanje nije moguće.
ILI: motor automatski ponovno pokrenut.
 

VW Zima Oprema

Ponuda originalne dodatne opreme

saznajte više

VW servisni paket

Servisni paketi 4 plus

saznajte više

VW Banneri Zimski kompleti kotaca

Zimski kompleti kotača

saznajte više

VW Banneri Servisi 225x107

Volkswagen servis

pronađite najbliži servis

 

VW Videoteka BANNER 2015

Videoteka

pogledajte

VW Banneri PregledVozila 225x107

Detaljni pregled vozila za 1kn

rezervirajte termin

besplatni-pregled-akumulatora

Besplatni pregled akumulatora

rezervirajte termin

VW Banneri lampice 225x107

Saznajte značenje signalnih lampica

saznajte više

 

Pratite nas na Facebooku   Pratite Porsche Croatia na Youtube kanalu   Pratite nas na Facebooku i YouTube kanalu